Mennica Polska

Kompleksowe wdrożenie systemów e-commerce B2C i B2B w pełni zintegrowanych
z platformą ERP SAP.

 

 

Branża: B2B, Przemysł  ・ powrót do realizacji ›

Mennica Polska patrzy w przyszłość. We współpracy
z nami wdrożyła systemy e-commerce dedykowane potrzebom klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Tym samym udowodniła, że dobry
e-commerce może bezpiecznie sprzedawać tak niezwykły asortyment jak złoto i diamenty.

O kliencie

Od 1766 roku Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów
w  Polsce i Europie. Właśnie wtedy król Stanisław August Poniatowski zdecydował
o założeniu mennicy. Jego zamysłem było stworzenie firmy, która będzie bić najpiękniejsze monety na Starym Kontynencie. Misja ta realizowana jest do dziś.

Wysoko postawiona poprzeczka

Wdrożenie dla Mennicy Polskiej na platformie Magento szeregu rozwiązań
e-commerce w modelu B2C oraz B2B, jest unikalnym projektem w skali kraju.

UNIKALNE ZADANIE Z WIELU POWODÓW...

Począwszy od kwestii asortymentu, którego cena zmienia się bardzo szybko i zależy od rynków światowych (cena sztabek złota ustalana jest na podstawie giełdowej ceny kruszcu oraz kursu dolara
z rynku międzybankowego), poprzez kwestię ograniczonej dostępności sprzedawanych towarów (jedna sztabka
jest wystawiana do sprzedaży w wielu kanałach sprzedażowych), a skończywszy na dużej ilości dedykowanych
kanałów sprzedażowych w postaci sklepów stacjonarnych, partnerskich, sklepów online dedykowanych konkretnym grupom klientów, systemów zamówień dedykowanych konkretnym podmiotom oraz ogólnie dostępnym sklepom.

 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ POMYSŁ NA SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ?

Najogólniej rzecz biorąc z potrzeby rynku. Mennica Polska dysponowała stroną internetową, która prezentowała informacje o produktach, ale nie realizowała funkcji sprzedażowych. Jednocześnie wzrosło zainteresowanie klientów zakupem złota przez Internet. Ponieważ złoto i inne metale szlachetne nie są typowym asortymentem, Internet jako kanał zakupu mógł budzić niepokój. Klienci potrzebowali wiarygodnego dostawcy kruszcu, a Mennica idealnie wpisywała się w tę rolę. Potrzebowała jedynie rozwiązania zapewniającego sprawną obsługę internetowych kanałów dystrybucji spółki.

,,

Największym wyzwaniem projektu było opracowanie systemu skalowalnego
i elastycznego, który pozwoli w sposób bezkonfliktowy tworzyć kolejne subplatformy sprzedażowe dla partnerów biznesowych naszego Klienta.

 

Robert Żochowski, head of IT, Certified Magento Developer, Bold Brand Commerce

Wiele rozwiązań, jeden system

W ramach współpracy z firmą Mennica Polska wdrożyliśmy szereg systemów sprzedażowych B2C oraz B2B opartych o system Magento. Każdy z nich odpowiada na inne specyficzne potrzeby i cele klienta.

INWESTYCJE.MENNICA.COM.PL

Pierwszym i kluczowym systemem jaki został wdrożony dla Mennicy Polskiej to sklep z produktami inwestycyjnymi Mennicy (inwestycje.mennica.com.pl), w którym klienci mogą dokonać zakupu złota i srebra inwestycyjnego oraz diamentów.

Sklep jest ogólnodostępny dla wszystkich internautów. Głównym założeniem dotyczącym tego sklepu, ale i wszystkich systemów sprzedażowych Mennicy Polskiej, jest uzyskanie jak największej automatyzacji ich działania. Ze względu na specyfikę produktu jakim jest złoto inwestycyjne, które może być traktowane jako waluta, jedyną elektroniczną metodą płatności jest przelew na konto Mennicy Polskiej.

 

Dla każdego składanego zamówienia generowany jest unikalny (indywidualny) numer rachunku bankowego sprzedawcy, na który powinna zostać zrealizowana płatność. Na potrzeby określania czasu ważności zamówienia wdrożony został mechanizm kalendarza, w którym można określić dodatkowe dni wolne od pracy lub dodatkowe dni robocze. Dzięki temu, że sklep ma skonfigurowane połączenie z bankiem obsługującym Mennicę Polską, każde opłacone zamówienie jest od razu przekazywane do realizacji. Zapewnia to mechanizm łączący system sklepowy
z systemem SAP Mennicy.

 

W przypadku błędnych wpłat (niewłaściwa kwota, bądź błędny numer rachunku) automatycznie wysyłane jest powiadomienie do obsługi sklepu. Taki sposób działania pozwala na maksymalną automatyzację działania sklepu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat dla pośredników realizujących obsługę płatności. Uwzględniając inwestycyjny charakter sprzedawanych produktów dodatkowo wdrożono mechanizm podpisu cyfrowego każdej wiadomości wysyłanej z systemu sklepowego do jego klientów.

 

INTEGRACJA PLATFORMY MAGENTO Z SYSTEMEM CMS TYPO3

Wymogi dotyczące publikacji treści wymusiły konieczność zintegrowania systemu sklepowego z systemem realizującym rozbudowane funkcje cms, opartym o oprogramowanie Typo3.

 

Zapewnia to przekazywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, jego grupie (poziomie dostępu) oraz pozwala na wykorzystywanie bloków treści w obrębie obu systemów. Z poziomu systemu cms wyświetlane są dowolne produkty oraz listy produktów, natomiast z poziomu sklepu możliwe jest wyświetlanie elementów treści dostarczanych przez system cms (w ten sposób na przykład realizowane jest wyświetlanie wykresów cen złota).

 

DEDYKOWANE SYSTEMY INWESTYCYJNE DLA KLIENTÓW BANKÓW

W związku z ogromnym zainteresowaniem złotem inwestycyjnym oraz rozbudową profilu działalności firmy zaistniała konieczność wdrożenia platform dedykowanych instytucjom finansowym. Tym samym klienci banków mogą dokonać zakupu sztabek złota produkowanych przez Mennicę ze strony dedykowanych sklepach. Każdy z nich został zintegrowany z systemem płatności stosowanym w danym Banku.

 

W ten sposób powstały dedykowane sklepy dla klientów:

 

 BOŚ Banku, w którym za zamawiane produkty można zapłacić za pomocą szybkich przelewów BOŚ Bank.

 Dedykowany sklep inwestycyjny dla klientów Banku BZWBK, na potrzeby którego została przygotowana obsługa metody płatności - szybkich przelewów BZWBK Przelew24.

 Dedykowany sklep inwestycyjny dla klientów Banku PKO oraz posiadaczy kont Inteligo, gdzie na jednej platformie z użyciem technologii „multistore” przygotowane zostały dwa sklepy dostępne pod różnymi adresami, obsługujące różne metody płatności. Odpowiednio - Płacę z Inteligo oraz Płacę z iPKO.

WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAMÓWIEŃ DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Skoro klienci banków mają dedykowany kanał sprzedaży, dlaczego by nie pójść o krok dalej? Pracownicy banków za pośrednictwem systemów wewnętrznych mają ciągły dostęp do bieżącej oferty produktów inwestycyjnych Mennicy Polskiej. Jednocześnie mogą składać zamówienia na produkty inwestycyjne w imieniu własnych klientów, oraz monitorować proces ich realizacji.

 

Wewnętrzne systemy zamówień B2B oprócz standardowych funkcji systemów sprzedażowych, musiały spełnić wymogi narzucone przez banki. Dotyczyły one zapewnienia dedykowanego sposobu składania i akceptacji zamówień oraz wielopoziomowego ich raportowania. Na potrzeby banków niezbędne było także użycie zaawansowanych funkcji kryptograficznych realizujących podpisy cyfrowe oraz szyfrowanie danych.

INTEGRACJA MAGENTO SAP – KLUCZOWE WYZWANIE

Niezwykle istotna dla sprawnej realizacji zamówień była integracja z systemem odpowiedzialnym za zarządzanie wszystkimi zasobami organizacji po stronie Mennicy Polskiej.

ETAP 1 - półautomatyczna wymiana plików

Opracowanie skalowalnego i elastycznego systemu , który pozwoli w sposób bezkonfliktowy tworzyć kolejne sub platformy sprzedażowe dla partnerów biznesowych Mennicy Polskiej, to połowa sukcesu. O jakości i skuteczności sprzedaży tak nietuzinkowego asortymentu decyduje bowiem to co następuje po dokonaniu zamówienia w sklepie.

 

Kluczem jest automatyczne połączenie z systemem odpowiedzialnym za zarządzanie produktami, rejestrację zamówień, rezerwację stanów magazynowych, przekazanie zamówień do realizacji lub ich anulowanie. Mowa tu oczywiście o systemie SAP Mennicy, z którym zintegrowaliśmy wszystkie nasze systemy sprzedażowe. Stanowiło to niemałe wyzwanie.

 

Początkowo komunikacja pomiędzy systemami sprzedażowymi, a systemem SAP odbywała się jako półautomatyczna wymiana plików tekstowych csv. System sklepowy monitorował katalog, do którego wgrywane były pliki zawierające dane o produktach (ceny oraz stany magazynowe) i jeśli wykrył wgranie pliku - wczytywał jego zawartość. Natomiast informacje o złożonych zamówieniach eksportowane były raz dziennie.

 

Taki sposób działania komunikacji miał poważne jednak poważne ograniczenia. W przypadku zmian cen lub stanów magazynowych trzeba było często wykonywać eksport danych z systemu SAP, a następnie wgrywać taki plik do systemu sklepowego. Wymagało to zaangażowania osób obsługujących systemy sprzedażowe. Zamówienia zawsze były realizowane z opóźnieniem, a do systemu sklepowego nie wracała informacja o stanie realizacji zamówienia.

 

W związku z tym, stanęliśmy przez zadaniem wykonania usprawnienia komunikacji pomiędzy sklepem internetowym a systemem SAP obsługującym procesy biznesowe klienta.

 

Etap 2 - pełna automatyzacja procesu

Przeprowadziliśmy analizę potrzeb klienta, biorąc pod uwagę specyfikę sprzedawanego produktu, oraz specyfikę procesów biznesowych. Zaproponowaliśmy różne możliwości rozwiązania problemu, wraz ze wskazaniem wad i zalet każdego z zaproponowanych rozwiązań.

 

Finalnie klient zdecydował, że system SAP będzie udostępniał usługi webservice, do których łączyć się będą wszystkie systemy sprzedażowe. Wybór takiego rozwiązania był podyktowany następującymi względami. System SAP miał spełniać wymogi centralnego systemu - przechowującego wszystkie informacje o produktach oraz zamówieniach. Ponadto klient posiadał wiele różnych systemów sprzedażowych oraz pomocniczych (informacyjnych), które łatwiej było dostosować do komunikacji z jednym opracowanym webserwisem.

3 główne usługi WebService

1) Pobieranie informacji o cenach i stanach magazynowych.

Ze względu na to, że ceny produktów zmieniają się w systemie SAP automatycznie co 1,5h, przyjęto że pobieranie informacji o cenach i stanie magazynowym produktów będzie odbywać się co 15 minut. Jako parametr wywołania usługi zwracającej informacje o produktach przekazywany jest identyfikator systemu, który odpytuje o dane. Pozwala to w systemie SAP określać indywidualne ceny oraz zakres produktów dla każdego z podłączonych systemów sprzedażowych.

 

2) Rejestracja zamówień.

 Usługa pozwala zarejestrować pełne dane złożonego zamówienia, począwszy od danych klienta składającego zamówienie, poprzez wybrane metody dostawy, metody płatności, zamówione towary, ceny i ilości produktów, oraz dodatkowe opłaty bądź zniżki udzielone do zamówienia. Funkcja oprócz zarejestrowania danych zamówienia powoduje również rezerwację zamówionych produktów - zmniejszając dostępny stan magazynowy. Zarejestrowanie zamówienia nigdy nie powoduje rozpoczęcia procesu jego obsługi. Te działania kontroluje ostatnia z usług webserwice - usługa sprawdzania i zmiany statusu zamówienia.

 

3) Sprawdzanie i zmiana stanu zamówienia.

 Usługa pozwala na dwukierunkową wymianę informacji o stanie zamówienia. Stan zamówienia może zostać zmieniony zarówno przez system sklepowy, jak również przez system SAP. Na potrzeby przygotowania obsługi tej usługi po stronie sklepu, powstała macierz zmian statusów zamówień, pozwalająca obsłużyć każdy przypadek zmiany stanu zamówienia przez każdy z systemów. Kwestią przygotowania usług po stronie systemu SAP zajął się konsultant systemu SAP, natomiast obsługa ich po stronie systemów sprzedażowych leżała w naszej gestii.

Osiągnięte efekty

Na dzień dzisiejszy przygotowane przez nas rozwiązania oparte o Magento

z powodzeniem są stosowane w wszystkich wymienionych systemach sprzedażowych – pięciu sklepach B2C oraz dwóch systemach zamówień B2B.

Udało nam się stworzyć bezpieczną i stabilną platformę, która sprawnie realizuje cele biznesowe i wizerunkowe klienta. Sprzedaż Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej wyniosła w ostatnich latach 1,4 mld złotych.

 

Portal Inwestycyjny Mennicy Polskiej jest dziś liderem polskiego rynku internetowej sprzedaży złota.

 

Skalowalność platformy pozwala na sukcesywne dodawanie kolejnych partnerów biznesowych Mennicy.

 

Stałe działania optymalizacyjne i testy pozwalają na utrzymanie wysokiego współczynnika konwersji, a realizacja umowy SLA minimalizuje czas niedostępności platformy sprzedażowej.

Opinia klienta

,,

Chciałbym powiedzieć, ze aplikacja eCommerce została bardzo dobrze zaprojektowana i przygotowana. Dodatkowo chciałbym podziękować za to, ze pomimo rożnych komplikacji udało nam sie dochować harmonogramu, który był prawie nierealny.

 

Łukasz Drop, Zastępca Dyrektora Działu Produktów Inwestycyjnych, Mennica Polska SA

NEWSLETTER

ZNAJDZIESZ NAS

Opinie ekspertów, porady, ciekawe artykuły i wydarzenia branżowe co 2 tygodnie w Twojej skrzynce.

Copyright © 2012 – 2015 Bold Brand Commerce Sp. z o.o.

O nas

Realizacje

Usługi

Kariera

Kontakt

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie. Polityka Cookie. Rozumiem